Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (2023)

Od 3 stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Wysoki koszt zakupu węgla lub innych surowców energetycznych wymusił zwrot w kierunku popularnego programu proekologicznego. Aby zatrzymać utratę ciepła, musimy docieplać domy w większym stopniu niż dotychczas. Inflacja zjadła większość dotacji, więc one też pójdą w górę, podobnie jak limity dochodów. Poznaj nowe zasady finansowania termomodernizacji budynków.

Zawartość

 • Zmiany w programie Czyste Powietrze już wkrótce od stycznia 2023 r
 • Ile osób skorzystało do tej pory z programu Czyste Powietrze?
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”.
 • Audyt energetyczny jako przepustka do wyższego dofinansowania
 • Wyższe kwoty dotacji na izolację domową
 • Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie
 • Dopłata do kotła na biomasę drzewną, okres dofinansowania zmiany kosztów w bankach

Zmiany w programie Czyste Powietrze już wkrótce od stycznia 2023 r

Wysokie koszty zakupu węgla lub innych surowców energetycznych, z którymi borykamy się w 2022 roku, nieco zmusiły popularny program proekologiczny do zmiany kierunku. Aby zatrzymać utratę ciepła, musimy docieplać domy w większym stopniu niż dotychczas. Inflacja zjadła większość dotacji, więc i one wzrosną.

- Po zmianach, które wprowadziliśmy 3 stycznia 2023 r.,Liczba składanych wniosków znacząco wzrosła– powiedział na początku lutego w TVP Rzeszów Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze i Energooszczędność Budynków Paweł Mirosławski.

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze rozpocznie się 3 stycznia 2023 roku. Zmian będzie wiele, a jedną z nich jest zwiększenie dotacji na wymianę „Kopciuszka” i termomodernizację domu. Od Nowego Roku możesz nawet dostaćwsparcie do 135 000 zł. Najważniejsze zmiany to:

 • skorygowane kwoty dofinansowania,
 • zwiększone limity dochodów,
 • uczynić koszty jednostkowe bardziej realistycznymi.

Zmiany w programie zapewniają m.in.: Poszerzenie grona odbiorców oraz uproszczenie formalności.

Rząd chce zachęcić mieszkańców naszego kraju do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to największy projekt proekologiczny w Polsce i cały czas się doskonalimy – mówi Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. Podwyższone zostają limity dochodów i wysokość zasiłków.

- Z większym finansowaniemZwiększa się limit dochodówod 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i od 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z drugiej strony progi rosną wraz ze wzrostem kwoty dofinansowania z 900 zł do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych iz 1260 zł do 1526 zł dla gospodarstw wieloosobowych - dodaje. .

Ile osób skorzystało do tej pory z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze działa od 19 września 2018 roku. Do 24 lutego 2023 r. zarejestrowano Program Czyste Powietrze561 000 uzupełnień11,1 mld zł dofinansowania. Tylko w ostatnim tygodniu liczba rejestracji wzrosła o 3479.

Najczęściej pytamy:

 • Gazowy kocioł kondensacyjny 39,07 proc.
 • Powietrzne pompy ciepła 22,64 proc.
 • Kocioł na biomasę 19,92 proc.

Program przewiduje zmiany i silniejsze przesunięcie w kierunku termomodernizacji budynków.

O tym, że warto ocieplać dom, czy to na wsi, czy w mieście, nikogo nie trzeba przekonywać. Firma ISOVER zleciła analizę przykładowego domu kubaturowego, o kształcie popularnym w czasach PRL-u. Obliczenia pokazują, że ogrzewanie możeZmniejsz swoje zapotrzebowanie na energię nawet o 70%., co daje roczne oszczędności na poziomie prawie 13 000 zł. zł. Sześcienny dom lub dom z dwuspadowym dachem charakteryzuje wiejski obraz.

Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”.

- W związku z rosyjską agresją na Ukrainę sytuacja rynkowa wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym surowców energetycznych. Z tego powodu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – Paweł Mirowski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woda , Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Z tego powodu nastąpiła zmiana programowa i zachęta do wykorzystania dofinansowania nie tylko na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale również pakietu dofinansowania na kompleksową termomodernizację budynku.

- Największe dofinansowanie, tj. H. do 136 200 zł można uzyskać w przypadku tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji – podkreśla Paweł Mirowski.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (3)

Właściciele domów w 3 częściach programu (nadal obowiązuje podział dochodów) mogą nadal kwalifikować się do rozwiązań w zakresie izolacji budynków i wymiany źródła ciepła, w tym m.in. B. Modernizacja instalacji CO i CWU, instalacja wentylacji z rekuperacją oraz instalacja instalacji fotowoltaicznej.

Proszę to zanotowaćDotacja jest bezzwrotna, a jej wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę oraz stopnia modernizacji.

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na kompleksową termomodernizację budynku, może otrzymać najwyższe przysługujące mu dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Maksymalna kwota dofinansowania uwzględniająca kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu wynosi 66 000 zł. zł, 99 000 zł i 135 000. Bezzwrotny zasiłek w wysokości zł.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (4)

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższego dofinansowania

Warunkiem uzyskania dofinansowania na termomodernizację integralną jest:Audyt energetycznyoraz wdrożenie wszystkich elementów określonych w jednym z wariantów przygotowywanego audytu, które gwarantują zmniejszenie zużycia energii użytkowej (UE) do ogrzewania budynku do wartości nieprzekraczającej 80 kWh/(m2*rok) lub co najmniej 40 proc. – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co nowego w Dotacjach, VAT od zwróconych nawozów. Zmienia się to w rolnictwie w tym rokuW 2023 roku czekają nas ważne zmiany w rolnictwie. Nowa Wspólna Polityka Rolna zostanie wdrożona, a co za tym idzie zmienią się płatności bezpośrednie. Zostaną wyświetlone ogłoszone ekoprogramy. Od 1 stycznia…

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (6)

Agata Wodzien-Nowak

Zainteresowani mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie na audyt energetyczny budynkudo 1200 złSą to koszty kwalifikowane, ale nie są wliczane do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla poszczególnych typów projektów w poszczególnych częściach PPCP.

Wyższe kwoty dotacji na izolację domową

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że w nowej wersji programu Ar Limpo urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to zwiększenie maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych elementów dofinansowania oraz maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych rodzajów projektów, np. instalacji:

 • pompy ciepła,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • ogrzewanie elektryczne lub
 • kocioł na pellet drzewny.

Należy zaznaczyć, że koszty termomodernizacji tj. ocieplenie ścian działowych, wymiana okien, drzwi i bram garażowych są nieograniczone co do kwoty i współfinansowane jako określony procent poniesionych kosztów netto.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (7)

W programie podniesiono limity dochodów kwalifikowanych we wszystkich częściach programu. Częściowo:

 • 1) program – do 135 000 zł,
 • 2) program - do 1894 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 2651 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • 3) Program - do 1090 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejną nowością programu Czyste Powietrze od stycznia 2023 r. jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Dzięki tej zmianie właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów, może złożyć drugi wniosek o termomodernizację.

NFOŚiGW: Na podstawie audytu energetycznego można następnie przeprowadzić częściową i całkowitą termomodernizację budynku, tak aby po zakończeniu projektu osiągnąć wskaźniki zużycia energii określone w programie.

Realizatorzy zapowiedzieli, że program zostanie usprawniony również pod kątem realizacji i procesu rozliczeń.

Dopłata do kotła na biomasę drzewną, okres dofinansowania zmiany kosztów w bankach

 • Kolejną zmianą jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę opalany drewnem o obniżonej emisji cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku podłączenia budynku do sieci gazowej.
 • Zmiany obejmują również zniesienie możliwości dofinansowania w ramach programu dla kotłów na biomasę drzewną o emisji cząstek stałych powyżej 20 mg/m3 od 1 lipca 2023 r. po zastosowaniu okresu przejściowego.
 • W ramach oferty banku nastąpi zmiana terminu kwalifikowalności kosztów projektu oraz podwyższenie kwoty kredytu objętego gwarancją bankową. Kredyty bankowe i dotacje na ich spłatę można było udzielać na projekty rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do banku.

Małgorzata Golinowska, wiceminister klimatu i środowiska, publikuje na Twitterze porównanie wyników corocznej oceny jakości powietrza za lata 2021-2014. Z wykresu wynika, że ​​strefy przekroczeń zmniejszyły się:

 • dla pyłu PM10 z 42 do 25 (redukcja o 40%);
 • dla PM2,5 z 22 do 6 (redukcja o 70%);
 • dla benzo(a)pirenu od 46 do 39.

Śledź nas na facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Skontaktuj się z redakcją

Byłeś na ważnym wydarzeniu? Widziałeś coś ciekawego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub film?

Napisz do nas!

Czy chińskie „super krowy” zmienią oblicze rolnictwa?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 02/22/2023

Views: 6425

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.